8 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

วันที่  8 ตุลาคม  2562  เวลา 09.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรร