ประชุม โครงการคัดลายมือสื่อคุณธรรม

วันที่  11 ตุลาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดลายมือตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ  "โครงการคัดลายมือสื่อคุณธรรม"  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิ