สพป.ราชบุรี เขต 2 ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

วันที่ 11 ตุลาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2   พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสต