25 ตุลาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.เขต 19 (เลย - หนองบัวลำภู)

วันที่  25  ตุลาคม  2562  เวลา 09.30 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.เขต 19 (เลย -หนองบัวลำภู)  ซึ่งเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ