สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .....

สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดทุกคน  ร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ......สล็อตออนไลน์ฟรีเครด