สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 33/2562

วันที่  30  ตุลาคม  2562  เวลา 09.30 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย  และศึกษานิเทศก์  เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2 บาคาร่าออนไลน์