สพป.ราชบุรี เขต 2 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ.

วันที่ 30  ตุลาคม  2562  เวลา 07.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมร