5 พฤศจิกายน 2562 นายประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  5  พฤศจิกายน  2562  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท