4 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  4  พฤศจิกายน  2562  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธ