ต้อนรับศึกษานิเทศที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมด้วยบุคลากรที่เดินทางมาส่ง  จาก สพป.นครปฐม เขต 1 ณ ห้องประชุม