มอบทุนการศึกษา บริษัทกังวาลย์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.30 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานมอบทุนการศึกษา บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด ปีการศึกษา 2562  ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ในเขตพื้ันที