ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2562

วันที่  26 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2562  โดยมี รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , ผู้บริหารสถานศึกษา ,