บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ประกอบประกาศย้าย ประจำปี 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์

1.หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

2.บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา