เยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

วันที่  8-9 ธันวาคม  2562  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ค