การแข่งขัน " สพฐ. -เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15"

วันที่ 30  มกราคม  2563  เวลา 08.30 นายประสงค์   แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการแข่งขัน "สพฐ. เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15 " ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลโพธาราม และในเวลา 09.00 น. เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬา ร.ร.อนุบาลโพธาราม จ.ราชบุรี