ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่  28  มกราคม  2563  เวลา 14.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สพป.ราชบุรี เขต 2