ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วันที่  17  ธันวาคม  2562   เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ณ ห้