รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน"และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่ 18  ธันวาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 07.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า.