ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

วันที่  20  ธันวาคม  2562  เวลา 08.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล รายการ "ช.บ.ล.ฟุตซอล ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1" ประจำป