ต้อนรับคณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีจาก สพฐ.

วันที่ 6 มกราคม  2563  เวลา 08.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมต้อนรับคณะติดตามจาก สตง. สพฐ. ซึ่งเข้าติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการเงินและบั