ประชุมคณะทำงานประเมินและคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.20 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินและคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ก