พิธีวันครู 2563

วันที่ 16  มกราคม  2563  เวลา 09.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีวันครู ครั้งที่ 64  พ.ศ.2563 อำเภอโพธาราม เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่ง