ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี ครั้งที่ 7

วันที่ 27  มกราคม 2563  เวลา 16.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี ครั้งที่ 7  โดยมี นายประกอบ   รุ่งมณีรัตน์&nb