สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ o-net

วันที่  23  มกราคม  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยม