สพฐ. เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15

วันที่  30  มกราคม  2563  เวลา 08.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการแข่งขัน "สพฐ. เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15 " ณ ห้องประชุม ร.ร