2 กุมภาพันธ์ 2563 เยี่ยมสนามสอบ o-net

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการดำเนินงานจัดสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินการและนักเรียน ณ