1 กุมภาพันธ์ 2563 เยี่ยมสนามสอบ o-net ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามผลการดำเนินงานจัดสอบการประเมินผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o - net ปีการศึกษา 2562 เพื