รับชมรายการ "พุธเช้า ..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร้ับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ. " เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจาก กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2