สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พังงา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จาก สพป.พังงา  ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV  ณ  โรงเรียนวัดหัวโป่งมิตรภาพที่  224  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี