สพป.ราชบุรี เขต 2 กำกับ ติดตามการสอบอ่าน(RT) ของนักเรียนชั้น ป.1

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ออกกำกับ ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2562  ณ โรงเรียนในสังกัดจำนวน 5 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดดอนเสลา โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา โรงเรียนวัดหัวโป่งมิตรภาพที่ 224 รงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี)  และโรงเรียนวัดอริยวงศาราม  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี