สพป.ราชบุรี เขต 2 กำกับ ติดตามการสอบอ่าน(RT) ของนักเรียนชั้น ป.1

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ออกกำกับ ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  ของนักเรียนชั