ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปี 2563

วันที่  18  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2563 โ