รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  4  มีนาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. และต่อด้วยการประชุมข้อราชการ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2 tmd