รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี   เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

เอกสารเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด

เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัคร >> คลิ๊ก

มาตรการป้องกันการทุจริต >> คลิ๊ก

การให้ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ >> คลิ๊ก