สพป.ราชบุรี เขต 2 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 9 มีนาคม  2563  เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และ ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 1 ราย  และคณะที่เดินทางมาส่ง พร้อมมอบช่อ