สพป.ราชบุรี เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

วันที่  16  มีนาคม  2563  เวลา  14.30 น. สพป.ราชบุรี เขต 2  ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยได้รับคำแนะนำในการผสมยาฆ่าเชื้อ และการฉีดพ่นที่ถูกวิธี สำนักงานได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งบริเวณภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ  เป็นการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าและเชื้อโรคอื่นๆ แก่บุคลากรและผู้รับบริการด้วย