สพป.ราชบุรี เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

นายประสงค์   แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นำบุคลากรสำนักงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในและภายนอกสำนักงาน ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข  โดยกำหนดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสัปดาห์