ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่  18  มีนาคม  2563  เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2