รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  25  มีนาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ  "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  และต่อด้วย  การประชุมข้อราชการสำคัญของสำนักงาน  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2