รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  15  เมษายน  2563  เวลา 08.00  น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต