ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

     ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด

มาตรการป้องกันการทุจริต >> ดาวน์โหลด