สพป. ราชบุรี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

วันที่ 8  พฤษภาคม  2563  เวลา 08.30 น. สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์  โดยมี นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด จำนวน  43 คน เข้าร่วมการอบรม  โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย  วิธีการสร้างแบบทดสอบ จาก google sheet , google  form  พร้อมออกใบประกาศและเกียรติบัตรออนไลน์  เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัด  ณ  ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2