สพป. ราชบุรี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

วันที่ 8  พฤษภาคม  2563  เวลา 08.30 น. สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์  โดยมี นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชั