13 พฤษภาคม 2563 รับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา  08.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , นางสาวดวงนภา