13 พฤษภาคม 2563 รับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา  08.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , นางสาวดวงนภา   ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย , ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ. " ผ่านระบบ Video  Conference  เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 18/2563  เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  และร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2