สพป.ราชบุรี เขต 2 ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

18  พฤษภาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DL