19 พฤษภาคม 2563 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน DLTV ในยุค COVID-19

19 พฤษภาคม  2563  เวลา 13.15 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ  ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อรับท