ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563

วันที่  26  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 น. นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบป