ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563

วันที่  26  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 น. นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2 เครดิตฟรี