ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่  22 พฤษภาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  09.00น. นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน  2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการทดลองเรียนออนไลน์ ณ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก และโรงเรียนวัดช่องพราน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ฟรีเครดิต