สพป.ราชบุรี เขต 2 รับการตรวจราชการ เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่  26  พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นางสาวดวงนภา   ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2    ศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2  เข้าร่วมการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. เรื่อง  การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )  ณ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี สล็อตออนไลน์ฟรีเครด