สพป.ราชบุรี เขต 2 รับการตรวจราชการ เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่  26  พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นางสาวดวงนภา   ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2&nb