สพป.ราชบุรี เขต 2 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  27  พฤษภาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เีกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจาก สพฐ. และ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติ  และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2 สูตรบาคาร่า