28 พฤษภาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่  28 พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ&n