28 พฤษภาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 รับชมการประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่  28  พฤษภาคม  2563  เวลา 15.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมการประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2 KUBET